GPS PROGRAMOVÁNÍ

GEOLOKACE

Sondování povrchu

GPS PROGRAMOVÁNÍ

Programové vybavení GPS rozpracováváme pro vizualizaci všech druhů map a veškeré interakcí s nimi. Vztah mezi geoprostorovými údaje a interaktivními mapami existuje na každé podporované platformě včetně Java, JavaScript atd. Také je možné získat ještě více kompleksních řešení tím, že budou dodány označení, etikety, radiální přehledy, panoramování a měřítkování map, UI-prvků. Celé uživatelské rozhraní je možné rozpracovat s přihlednutím ke přáním klienta. Kompletně připravenou testovací verzi poskytujeme na dobu šedesátí dní pro ověření všech uživatelských možností s uzpůsobeným výchozím kódem a přízpůsobujeme jí k Vašemu projektu.

GEOLOKACE

Prostřednictvím programového zabezpečení pro geolokaci nabývate možnost získávat, analyzovat, rozdělovat a podporovat veškeré potřebné údaje. V tomto řešení mohou být použity různé geoprostorové asistující zdroje pro zvyšení kvality a věrohodnosti. Údaje mohou být nábyty různými způsoby, jako například z letadel s dálkovým ovládáním, s pomoci leteckého snímkování, údajů ze satelitů apod., dále mohou být dokončeny do tvaru údajů s rozšířenými funkcemi. Instalované přílohy rozpracujeme a realizujeme pro uskutečnění geoprostorové analýzy a zabezpečení okamžité výhody pro zákazníka. Zde používáme unikátní metodiku zpracování leteckého snímkování pro rychlou a účinnou lokalizaci zón objemové změny.

SONDOVÁNÍ POVRCHU

Naše řešení shromažďuje, analyzuje údaje a spravuje je na základě geografie. Prostřednictvím analýzy prostorových lokací, vizualizace vrstev údajů v 3D-přehledech a mapách se dožadujeme k většímu pochochopení nabývané informace. Naše technologie jsou používany v geovědách a pomáhají zákazníkům k dosažení obecné cíle: dosažení operativní informace užitečné pro lidé, bezprostředně pro použití z rozmanitých druhů údajů. Miliony společností prakticky ve všech oblastech činnosti používají sondování povrchu pro zřízení map, které předávají, analyzují, informují a rozhodují ve složitých otázkách ve všech koutech světu. Toto řešení mění způsob fungování světu.

Cooperman Invest s.r.o.

 • Legální adresa:
  Pod Zvonařkou 2317/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2
 • Emailová adresa:
  U Hranic 3419/12B, Strašnice 100 00 Praha 10
 • Identifikační číslo:
  044 82 140
 • DIČ:
  CZ 044 82 140
 • Telefon: